Uncategorized

Skogvind nå del av Cloudberry

01.09.2020: Skogvinds prosjekter lever videre, men nå som del av Cloudberry Clean Energy. Cloudberry er et nylig børsnotert fornybarselskap med sterke norske private eierinteresser. Utover kapital til videre utvikling vil transaksjonen også bidra med kompetanse innen både drift og faktisk bygging av vindkraftverk. Fremdeles bare å ta kontakt om du sitter på egnet og helst

Skogvind nå del av Cloudberry Read More »

Treffende kommentar om miljøpartiers regneferdigheter

20.08.2020, Dagbladet: Samfunnsgeograf Thor Egil Braadland skriver et meget godt innlegg der han påpeker hvordan Stortingets såkalte klimapartier tilsyntelatende har glemt å regne i sine argumentasjonsrekker for hvordan vi skal kutte norske utslipp, og for hvorfor vindkraft på land ikke er nødvendig. Den mest effektive formen for energisparing, elektrifisering, vil gi 80 TWh (+60%) økt

Treffende kommentar om miljøpartiers regneferdigheter Read More »

Konfliktfri energi finnes ikke, men det bør ikke gå utover fornybarsatsningen

25.06.2020, Nationen: Kommentator Hans Bårdsgård oppsummerer status vedrørende norsk vindkraftpolitikk veldig godt. Påpeker ironien i å åpne 36 oljeblokker, samtidig som fokus rettes mot at regjeringens vindkraftmelding er en historisk innstramming. Kunne godt nevnt subsidien på 8 milliarder for fremtidig oljeleting i samme slengen også, som fremstår veldig bakvendt all den tid det er vedtatt

Konfliktfri energi finnes ikke, men det bør ikke gå utover fornybarsatsningen Read More »

På smøla har man hatt vindkraft i 18 år ønsker å beholde den videre

17.06.2020, Tidens Krav: Leserbrev der varaordfører på Smøla, Kjersti Andersen (H), beskriver hvordan et samlet kommunestyre “ikke ville finne på å ønske noe annet enn videre drift i vindparken” all den tid det snart nærmer seg en vurdering om den skal legges ned eller fornyes. Hun presiserer selv at hun har bodd 900m fra turbinene

På smøla har man hatt vindkraft i 18 år ønsker å beholde den videre Read More »

Om hytter og vindkraftmotstand

19.05.2020, Teknisk Ukeblad og Nidaros: Kronikk der samfunnsgeograf Thor Egil Braadland påpeker ironien i at spesielt hyttefolket skal klage på vindkraft i naturen. Nye hyttetomter, seks til syv tusen av dem, beslaglegger hvert år oppunder like mye natur som summen av all norsk vindkraft, inkludert anleggsveiene. Også en god del andre innsigelser mot vindkraft blir

Om hytter og vindkraftmotstand Read More »

Industrivind kanskje ikke så dumt likevel – forslag fra SV-politiker

27.04.2020, Aftenposten: Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) løfter forslag om massiv satsning på vindkraft i industristeder, eller typiske Skogvind-prosjekter. Det er ikke der vindforholdene er absolutt best, men derimot er infrastruktur der allerede og ingen uberørt natur. Flere andre SV-topper støtter opp om forslaget, som forhåpentligvis kan generere noe momentum også før behandling først på partiets

Industrivind kanskje ikke så dumt likevel – forslag fra SV-politiker Read More »

NRK gjengir vindkraft på land som topp seks klimaløsning

08.03.2020, NRK: Etter tiltakene reduksjon av matsvinn, utdanning av kvinner, plantebasert kosthold, kjøleanlegg uten klimagasser (!) og restaurering av tropisk regnskog så gjengis vindkraft på land som mest effektive globale klimatiltak. Tiltakene er topp seks fra en liste utarbeidet av Project Drawdown basert på tiltak som må til for å begrense global temperaturstigning til 2

NRK gjengir vindkraft på land som topp seks klimaløsning Read More »

Kanskje danskene er inne på noe?

26.11.2019, Teknisk Ukeblad: Klima-, Energi -og Forsyningsministeriet i Danmark kan nå meddele at et flertall i Folketinget har godkjent en ny og oppdatert ordning for kommuner og naboer til nye vindkraft- og solcelleanlegg. Naboer gis kompensasjon for taksert verditap på bolig, rett til å selge bolig til utbygger, samt, gitt da at man ikke selger,

Kanskje danskene er inne på noe? Read More »

Hydro: “– Uten vindkraft ville vi hatt kraftunderskudd”

17.11.2019, e24: Energidirektør, Arvid Moss, i aluminiumsprodusenten Hydro uttaler seg tydelig om at Norge og norsk industri er avhengig av betydelig mer vindkraft i årene fremover. Hvis det ikke var for vindkraften ville landet hatt kraftunderskudd allerede i 2020. Styreleder i Motvind Norge blir derimot svar skyldig når forespurt hva som skjer med kraftprisene hvis

Hydro: “– Uten vindkraft ville vi hatt kraftunderskudd” Read More »