Lokale og regionale argumenter

Gitt premisset om at Norge skal bidra med sitt mht vindkraftutbygging, så gjenstår jo da spørsmålet hvor og hvordan. Skal det konsentreres til der det absolutt blåser mest, til store eller mindre vindparker eller kun der det allerede er stort forbruk eller eksportkabler tilgjengelig for å ta imot kraften?
På oppdrag fra regjeringen publiserte NVE våren 2019 et omfattende kartleggingsarbeid, Nasjonal Ramme for Vindkraft, der de samlet inn og strukturerte tilgjengelig informasjon om konsekvenser av vindkraft på land. I tillegg til at man gjennom dette arbeidet kunne påvise en rekke områder som uaktuelle for vindkraft, så utpekte NVE 13 områder som spesielt godt egnet for større vindparkutbygging. Tidlig i departementets høringsrunde ble dog disse kartene over egnede områder “skrotet”, da de vel ble tolket av opinionen som en direkte utbyggingsplan. Det man uansett ikke hadde sett på i denne kartleggingen var potensialet for mindre prosjekter nært eksisterende infrastruktur. Og nettopp disse sistnevnte prosjektene mener Skogvind burde bli prioritert bygget ut først, uavhengig av hva man ellers måtte mene om nasjonale rammer.


https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/