Om selskapet

Ny vindkraftaktør med fokus på de mindre og skånsomme prosjektene

Kraftproduksjon fra vindturbiner har gått fra å være sterkt subsidieavhengig til i stor grad å bli lønnsomt på kraftprisinntekt alene. Dette gjelder spesielt i Norge og grunnen er at vi har gode vindressurser, tilgjengelige arealer og ikke minst at vi har fleksibel vannkraft som kan kompensere balansen i kraftsystemet for den irregulære vindkraftproduksjonen. Vannkraften produserer i utgangspunktet mest om sommeren, mens vindkraften produserer mest om vinteren. Det norske kraftforbruket er også størst om vinteren ettersom vi i stor grad benytter elektrisitet til oppvarmingsformål. Vi i Skogvind AS er ikke de første som har oppdaget dette, og det er nå relativt stor konkurranse om å utvikle landets største vindparker. Mens det for mange synes om å gjøre å utvikle de største vindparkene mulig, så ønsker Skogvind derimot å utvikle nye prosjekter basert på følgende prinsipp:

  • Eksisterende infrastruktur på plass i form av vei og nett i nærheten
  • Gjerne lokasjoner der det allerede er gjort større naturinngrep
  • En begrenset størrelse som tilsier at lokale og regionale aktører kan bistå utbygging
  • Liten visuell påvirkning på naboer innenfor rimelig radius
  • Positive grunneiere og positiv kommune