20.08.2020, Dagbladet: Samfunnsgeograf Thor Egil Braadland skriver et meget godt innlegg der han påpeker hvordan Stortingets såkalte klimapartier tilsyntelatende har glemt å regne i sine argumentasjonsrekker for hvordan vi skal kutte norske utslipp, og for hvorfor vindkraft på land ikke er nødvendig. Den mest effektive formen for energisparing, elektrifisering, vil gi 80 TWh (+60%) økt strømbehov. Hvis vannkraftoppgraderingene skal forbli inngrepsfrie kan man i beste fall dekke 10% av nødvendig nytt strømbehov, og dersom havvind skal kunne dekke opp vesentlig for innenlandsforbruket vil det kreve enorme støtteordninger, evt. påslag i forbrukernes strømpris. https://www.dagbladet.no/meninger/kan-miljopartiene-regne/72758039