Team

Skogvind er et heleid datterselskap av Cloudberry Clean Energy og leier ressurser derfra ved behov.

Roger Grøndahl, daglig leder

Ved siden av å være Skogvinds daglige leder er Roger prosjektutvikler i Cloudberry. Roger har syv års erfaring som konsulent i norsk kraftbransje, hovedsakelig gjennom THEMA Consulting Group før han startet Skogvind rundt årsskiftet 2018/19. Han har dermed opparbeidet bred kompetanse innen de fleste verdikjeder i norsk kraftbransje, spesielt da innen produksjon og distribusjon av kraft. Har nå kommet til et punkt der han vil bidra til faktisk industriell verdiskaping så vel som å gjøre sitt for å begrense klimaendringene.
Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse med spesialisering innen elektrisk energiteknikk og optimering.

Tlf: +47 926 89 347
rg@skogvind.no
https://www.linkedin.com/in/roger-grøndahl-89b24382/