Team

Skogvind er et oppstartselskap med fokus på effektiv drift der det trekkes på ressurser både eksternt, i søsterselskap, samt hos et aktivt styre.

Roger Grøndahl

Daglig leder


Inntil videre er det Roger Grøndahl som bekler samtlige administrative roller i selskapet. Roger har over seks års erfaring som konsulent i norsk kraftbransje, hovedsakelig gjennom THEMA Consulting Group før han ble med Cloudberry-systemet i 2018. Han har dermed opparbeidet bred kompetanse innen de fleste verdikjeder i norsk kraftbransje, spesielt da innen produksjon og distribusjon av kraft. Har nå kommet til et punkt der han vil bidra til faktisk industriell verdiskaping så vel som å gjøre sitt for å begrense klimaendringene.
Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse med spesialisering innen elektrisk energiteknikk og optimering.

Tlf: +47 926 89 347
rg@skogvind.no
https://www.linkedin.com/in/roger-grøndahl-89b24382/