01.09.2020: Skogvinds prosjekter lever videre, men nå som del av Cloudberry Clean Energy. Cloudberry er et nylig børsnotert fornybarselskap med sterke norske private eierinteresser. Utover kapital til videre utvikling vil transaksjonen også bidra med kompetanse innen både drift og faktisk bygging av vindkraftverk. Fremdeles bare å ta kontakt om du sitter på egnet og helst allerede berørt grunnareal til noe som spinner! Multer er tross alt skogens gull, i likhet med f.eks. godt tilpassede vindturbiner som muliggjør bedre skogsdrift!

https://www.cloudberry.no/nyheter/strengthens-its-nordic-wind-power-position