08.04.2022: Nå er det sendt en marsjordre (eller iaf et brev) fra OED til NVE der det omsider åpnes for at de igjen kan starte behandling av meldinger for nye vindkraftprosjekter på land i Norge. Dette har i praksis ikke vært mulig siden 01.april 2019, og følgelig har det dessverre heller ikke skjedd for mye i tidlig-fase utviklingen av vindkraft. Et premiss for at en melding i det hele tatt skal kunne behandles er at kommunen skriftlig bekrefter samtykke til slik behandling. Per i dag finnes det 356 kommuner i Norge. En moderne vindturbin kan antas å produsere opp mot 20 millioner kWh per år. Dersom f.eks. hver enkelt kommune kan bidra i dugnaden ved å avse et nærings-, skogsbruk- eller på annet vis dødt areal til 3 stk turbiner vil man samlet klare å produsere årlige 20 TWh ny fornybar energi eller akkurat nok til å demme opp for forbruksveksten til 2030 ihht. NVEs analyser. Da er det iaf ikke videre utvikling i kraftbalansen som blir skyldig om kraftprisene i 2030 er enda høyere enn i dag. Fra 2030 og utover kan potensielt havvinden bidra og dekke opp for den videre forbruksveksten som måtte komme.

Så nå gjelder det for politisk tilsette og fagstab i norske kommuner å kjenne sin besøkelsestid dersom man faktisk ønsker å bidra til å sikre energisikkerhet, lave(re) kraftpriser, minst mulig nettutbygging og generelt en vellykket energiomstilling.

https://www.nve.no/media/13929/brev-fra-oed-april-2022.pdf