17.11.2019, e24: Energidirektør, Arvid Moss, i aluminiumsprodusenten Hydro uttaler seg tydelig om at Norge og norsk industri er avhengig av betydelig mer vindkraft i årene fremover. Hvis det ikke var for vindkraften ville landet hatt kraftunderskudd allerede i 2020. Styreleder i Motvind Norge blir derimot svar skyldig når forespurt hva som skjer med kraftprisene hvis forbruket øker drastisk uten tilsvarende produksjonsøkning.
https://e24.no/energi/i/8mVy5r/hydro-mener-norge-trenger-vindkraft-uten-vindkraft-ville-vi-hatt-kraftunderskudd