Om SkogVind

For å lokalisere og utvikle konfliktfrie prosjekter i Norge

Skogvind er etablert fordi vi mener det er mange grunner til at det bør utvikles vindkraftprosjekter på land i Norge. Vi mener videre det er rom for en aktør som sikter på prosjekter som ikke nødvendigvis er blant de aller største eller lokaliseres på de absolutt mest åpne og forblåste slettene ved kysten, men som like fullt gir god økonomi og fremstår som vinn-vinn situasjoner for både kraftverkseier, grunneier, kommune og ikke minst globalt klima

  • Jorden varmes opp pga menneskeskapte klimagassutslipp. Dette skaper problemer for jordens befolkning, flora og fauna i form av mer ekstremvær, havstigning og uttørking/erosjon.
  • Vestlige land, deriblant Norge, har laget dette problemet gjennom vår velstandsutvikling, mens konsekvensene kanskje går vel så hardt utover verdens utviklingsland
  • Mange mulige løsninger på klimaproblemet, men de fleste krever politisk handling og samarbeid på tvers av landegrenser. Vindkraft på land i Norge krever ikke det; det er et lønnsomt bidrag til å løse klimaproblemet allerede.
  • Fordi Norge har både vind, land og et mottakelig kraftsystem tilgjengelig.
  • Aberet er at natur og miljø visstnok skal måtte bøte for klima, men vi mener det tross alt er mulig å gjøre denne bøteleggingen veldig beskjeden.
  • Hvis man allerede har infrastrukturen på plass, allerede har gjort naturinngrepene og det ikke bor naboer i umiddelbar nærhet som vil plages nevneverdig av støy eller sikt; så hvorfor ikke?