26.11.2019, Teknisk Ukeblad: Klima-, Energi -og Forsyningsministeriet i Danmark kan nå meddele at et flertall i Folketinget har godkjent en ny og oppdatert ordning for kommuner og naboer til nye vindkraft- og solcelleanlegg. Naboer gis kompensasjon for taksert verditap på bolig, rett til å selge bolig til utbygger, samt, gitt da at man ikke selger, en skattefri inntekt på ca 5000 danske kroner. Kommuner vil få en engangsbetaling på 88 000 DKK per MW.

https://www.tu.no/artikler/kontanter-til-naboene-skal-gi-mer-gronn-energi/479439