Nasjonale argumenter

Det er etablert at Energisystemet i Vesten og Europa må omstilles for å få ned karbonintensiteten. På tross av all vannkraften mangler også Norge en god del fornybar kraftproduksjon til å kunne klare av en full elektrifisering av samfunnet. Statnett har nylig anslått et behov på 30-50 TWh ny kraftproduksjon. Dessuten blåser det mer i Norge, vi har tilgjengelig landarealer og vi har vannkraften til å balansere ut den irregulære vindkraften. Vi ser også at offshore vindkraft kan og kanskje bør bli et mulig nytt industrieventyr for Norge, men ser ikke at å vente på det skal være noen hvilepute for eller motsetning mot å satse på andre tiltak som er lønnsomme i dag.

Illustrasjon av vindturbiner på land