27.04.2020, Aftenposten: Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) løfter forslag om massiv satsning på vindkraft i industristeder, eller typiske Skogvind-prosjekter. Det er ikke der vindforholdene er absolutt best, men derimot er infrastruktur der allerede og ingen uberørt natur. Flere andre SV-topper støtter opp om forslaget, som forhåpentligvis kan generere noe momentum også før behandling først på partiets landsmøte i 2021. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2GxlEx/vil-ha-massiv-utbygging-av-vindkraft-paa-oedelagte-industristeder-ogsaa-i-oslo-og-paa-oestlandet