Rekruttering

Vil du bidra til at disse tre bygges ut et sted de gjør like lite skade som på arbeidspulten, men bidrar til vesentlig mer fornybar energiproduksjon og verdiskaping?

Lurer du på hvordan det er å jobbe i Skogvind neste uke? Det gjør vi også. Selskapet skal drives effektivt mht personell, men har samtidig vekstambisjoner og vil vurdere oppbemanning om den rette kandidaten dukker opp.

Ta kontakt om du tror Skogvind kan være noe for deg og du kan være noe for Skogvind.

Roger Grøndahl
+47 926 89 347
rg@skogvind.no