19.05.2020, Teknisk Ukeblad og Nidaros: Kronikk der samfunnsgeograf Thor Egil Braadland påpeker ironien i at spesielt hyttefolket skal klage på vindkraft i naturen. Nye hyttetomter, seks til syv tusen av dem, beslaglegger hvert år oppunder like mye natur som summen av all norsk vindkraft, inkludert anleggsveiene. Også en god del andre innsigelser mot vindkraft blir avkledd for manglende faktagrunnlag, av en debattant tilsynelatende uten bindinger til vindkraftbransjen.

https://www.tu.no/artikler/typisk-norsk-a-sitte-pa-hytta-og-klage-over-vindkraft/492530

https://www.nidaros.no/typisk-norsk-a-sitte-pa-hytta-og-klage-over-vindkraft/o/5-113-49661