08.03.2020, NRK: Etter tiltakene reduksjon av matsvinn, utdanning av kvinner, plantebasert kosthold, kjøleanlegg uten klimagasser (!) og restaurering av tropisk regnskog så gjengis vindkraft på land som mest effektive globale klimatiltak. Tiltakene er topp seks fra en liste utarbeidet av Project Drawdown basert på tiltak som må til for å begrense global temperaturstigning til 2 grader. De har også utarbeidet en liste for å klare maks 1.5 grader, og der ligger vindkraft på land soleklart øverst over nødvendige tiltak.

https://www.nrk.no/direkte/xl/project-drawdown_-slik-kan-verden-klare-togradersmalet-1.14928645