Prosjekter

Skogvind jobber med et utvalg prosjekter for mulig melding eller konsesjonssøknad. Ettersom prosjekter blir omsøkt hos NVE vil det komme ytterligere info og de vil også vises i kartløsningen her. Dersom du sitter på eller kjenner til en grunneiendom du mener kan være egnet fordi den er på minst én kvadratkilometer, nært eksisterende infrastruktur og/eller naturinngrep, samt har gode vindforhold så setter vi pris på tips.