25.06.2020, Nationen: Kommentator Hans Bårdsgård oppsummerer status vedrørende norsk vindkraftpolitikk veldig godt. Påpeker ironien i å åpne 36 oljeblokker, samtidig som fokus rettes mot at regjeringens vindkraftmelding er en historisk innstramming. Kunne godt nevnt subsidien på 8 milliarder for fremtidig oljeleting i samme slengen også, som fremstår veldig bakvendt all den tid det er vedtatt at man skal omstille økonomien bort fra oljenæringen.
https://www.nationen.no/motkultur/kommentar/flau-vind-frisk-oljepumping/