Styret

Selskapets styre er sammensatt av eierrepresentanter fra majoritetseier Cloudberry Partners.

Morten Bergesen

Styreleder

Morten Bergesen har bred og lang erfaring fra styrearbeid som nåværende styreleder i Cogen Energia (Spania), IFM Immobilien AG (Tyskland), Klynge AS og Bergehus Holding, samt styremedlem i Arendals Fossekompani ASA, Agrinos AS, Cloudberry Partners, Cloudberry Corporate og Cloudberry Asset Management. Tidligere styreverv inkluderer Selvvaag Bolig ASA, Sonans AS og Roxar ASA.

Petter W. Borg

Styremedlem

Petter Borg har over 35 års erfaring innen finans og kapitalforvaltning. Tidligere 18 år som CEO i Pareto Asset Management. Borg er styreleder i Attivo Eiendom, Pareto Forsikringsmegling. House of Maverix og Cloudberry Asset Management. Borg er i tillegg styremedlem i Grieg Investor, Ferd Holding, Nordic Aquafarms, DeBank, Cloudberry Partners og Cloudberry Corporate.

Lars H. Tingulstad

Styremedlem

Lars H. Tingulstad er for tiden administrerende direktør i HCA Melbye og har lang erfaring innen finans og investeringer. Tingulstad er styreleder i Cloudberry Corporate, samt styremedlem i Melbye Skandinavia AS, Betonmast Hæhre og Cloudberry Asset Management AS.