Globale argumenter

FN, samt flertallet av verdens klimaforskere, er klare på at klimaendringene vi nå ser med overhengende stor sannsynlighet er menneskeskapte og at de vil blir kraftigere med årene som kommer. Globalt oppleves allerede store negative effekter og disse vil forverres ytterligere inntil (og også en stund etter) man klarer å snu trenden med økende klimagassutslipp. Sektorene kraftproduksjon og transport er de to største kildene til klimagassutslipp med omtrent 30% av globale utslipp hver seg. Og sistnevntes per nå beste løsning for å få ned utslippene er nettopp elektrifisering. Dermed fremstår det helt åpenbart at kraftproduksjon globalt må omstilles til fornybar energi, og per nå er onshore vindkraft og solceller de klart rimeligste teknologiene for å oppnå dette.

Project Drawdown, et globalt forskningsinitiativ med mål å identifisere og vurdere beste mulige tilgjengelige løsninger på klimaproblemet, har rangert vindkraft på land som det nest viktigste klimatiltaket globalt.

Fra FN klimapanels 2018-rapport om konsekvensene av 1.5°C global temperaturøkning