Hvorfor vindkraft?

I 2018 kom FNs klimapanel med sin rapport om konsekvensene av 1.5°C global temperaturøkning

  • For å unngå å overskride 1.5°C må CO2-utslipp reduseres i god tid før 2030, for per nå går CO2-utslippene i feil retning
  • 2.0°C temperaturøkning vil gi vesentlig større negative effekter enn 1.5°C
  • Det er dog fremdeles mulig å snu trenden i tide, og vindkraft fremheves som en av flere nødvendige teknologier

Så har man fremdeles en del skeptikere som betviler at klimaendringene er menneskeskapte og således også vårt behov for å kutte utslippene av klimagasser

  • Hvorpå et naturlig oppfølgingsspørsmål er hvorfor man ikke skal forsøke å kutte utslippene likevel som en slags forsikring? 
  • Grønn infrastruktur bidrar uansett til verdiskaping og arbeidsplasser så vel som renere vann og luft
  • Og en gang vil vi uansett, med mindre vi lar de ligge i bakken, gå tom for fossile brensler og nødvendigvis behøve en annen energiforsyning