Dagbladets leder per 1. april(ikke aprilsnarr): “Skal vi nå klimamålene i Paris-avtalen er det ikke et spørsmål om vi skal bygge ut kapasiteten, men hvor det skal gjøres.
Klimagassutslippene må ned. Skal planeten slik vi kjenner den overleve, kan vi ikke fyre opp kull, olje og gass i samme tempo som nå. På kort tid må dagens energimiks bli drastisk grønnere. Framover må vind, vann og sol spille hovedrollen, ikke den falmende fossile stjerne.”

https://www.dagbladet.no/kultur/dagbladet-mener-norge-ma-fa-fart-pa-vindkraftutbyggingen/70934253