Da har NVE landet et imponerende stykke arbeid i form av nasjonal ramme for vindkraft. 13 områder er utpekt, med 8 som “runner-up” kandidater, for å være relativt “mer egnet” for utbygning av norsk vindkraft på land. Det påpekes dog at mindre prosjekter nært eksisterende infrastruktur uansett anbefales særskilt behandling uavhengig av anbefalte områder.

Frem mot høsten vil det arrangeres regionale høringsrunder der alle interessenter vil informeres og oppfordres til å komme med innspill, før OED skal gjøre en konklusjon på endelig vedtatt ramme.

Frem mot høsten vil det arrangeres regionale høringsrunder der alle interessenter vil informeres og oppfordres til å komme med innspill, før OED skal gjøre en konklusjon på endelig vedtatt ramme.
img src: nve.no

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/