18.09.2019, VG: Vi skal ikke satse på offshore flytende vindkraft for å elektrifisere Norge, til er kraftprisene for lave, kabelstrekkene blir for lange og det økonomiske støttebehovet for stort. Men vi kan derimot satse på å bygge opp eksportfokusert næring i et kommende globalt marked for flytende vind der behovet og rammevilkårene for dette er bedre egnet. Like fullt skal Norge elektrifiseres videre, og da fremstår vindmøller på land som det mest nærliggende alternativet.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/zGX4A4/naa-kommer-vindkraftopproeret